Hovedside ] [ Nyhetsarkiv ] Historikk ] Trening ] Stevner ] Medlemsinfo ] Styret ] Utdanning ]

Treningsplan for konkurranse- utøvere

Vedlegg til trenings- plan

Avtale satsingsgruppe

Bilder og animasjoner av teknikker (The Judo Information Site)
TRENING

[ Bli medlem ] [ Priser ] [ Treningstider ] [ Trenere ] [ Treningslokale ]

Treningstider sesongen 2010 - 2011
 

TRENINGSHALLENS BELIGGENHET:    Utgangspunkt; man kommer nordfra: Fra rundkjøring på nordsiden av broen over Levangerelva, nord for sentrum, følg Okkenhaugvegen (til venstre) 900 m og ta til høyre. Hovedinngang fra skoleplassen er vanligvis stengt i treningstiden. Derfor, etter å ha svingt til høyre fra Okkenhaugvegen, svinger man ned til høyre etter 20-30 m, like før skolebygget, slik at man har skolen på venstre side. Inngang til hallen på nedre side av skolebygget, på den siden av hallen som vender mot Okkenhaugvegen.  P.g.a. liten parkeringskapasitet på nedre side bør man parkere på skoleplassen på øvre side og så gå resten.

Kommer man sørfra, gjennom sentrum, tar man til høyre i nevnte rundkjøring.

Kommer med tog: Fra Levanger jernbanestasjonen til Frol oppvekstsenter er det ca. 1,5 km hvis man fra stasjonen følger veien nærmest jernbanelinjen nordover og tar til høyre like over broen som beskrevet ovenfor.

Fra E6 er korteste vei til hallen å ta av i Okkehaugkrysset (mellom Mule og Magneten). Følg Okkehaugvegen mot Levanger sentrum. Oppvekstsenteret (skoleanlegget) ligger da til venstre etter ca. 1100 m. Se for øvrig ovenfor. 


Treningslokale / Dojo

Vi trener i gymsalen Frol oppvekstsenter.
                   

Til toppen

Bli medlem i Levanger Judoklubb?
Vi tar opp nybegynnere hver høst (et par uker etter skolestart i august) og noen ganger i januar. Aldersgrense er 4. klasse (dvs. at man er 9 år (eller fyller 9 år i løpet av høsten).
Det vil være en egen nybegynnergruppe for de fra 9 til ca. 14 år. Eldre nybegynnere blir integrert i eksisterende grupper og får sin opplæring der. De sistnevnte og de som har drevet med judo tidligere, kan begynne når som helst i løpet av sesongen.

Både hver høst og vinter/vår kjøres 12-ukers kurs i knøttejudo for barn 4 - 8 år.

Har du spørsmål, ring sekretær Johnny Lund på tlf 951 56258 eller send en mail til
joh-lu@online.no
Velkommen som medlem i Levanger Judoklubb!

Trenere

Trenere

NAVN

GRAD

ANSVAR

UTDANNING

Alf B Rostad

4. dan

Hovedansvarlig alle grupper

Diplomtrener

Egil Kvåle

1. dan

Trener gr.3 og 4

Trener 2

Snorre Johansen

1. dan

Ansv. gr.3 og 4 og satsingsgruppa

Trener 2

Eirik Lein Strand

1. dan

Ansv. trener gr. 1 & 2

Trener 1

Tore Brenne

1. kyu

Ansv. trener knøttejudo

Trener 1

Til toppen

Priser

Generelle retningslinjer: Medlemmer som slutter i klubben plikter å gi skriftlig beskjed snarest mulig. Dette for bl.a. å slippe at det påløper unødvendige utgifter, for eksempel forsikring og/eller forbundskontingent som til tider innbetales på forskudd av klubben uten at spesiell beskjed gis. Utgiftene vil bli fakturert medlemmet. Medlemmer som slutter, kan ikke påregne medlemsbetalinger refundert.

Generelt om medlemsbetalinger:

Medlemskontingent og treningsavgift følger aktivitetsåret f.o.m. august t.o.m. juli året etter. Satsene fastsettes av Årsmøtet i februar/mars og gjelder til neste årsmøte.

Medlemmer som begynner/fortsetter i perioden fra august til nyttår betaler for hele aktivitetsåret ut fra gjeldende satser. Medlemmer som begynner etter nyttår betaler andelsvis for resten av aktivitetsåret ut fra de satser som gjelder når de begynner.

Forbundskontingent betales fullt ut av alle medlemmer uavhengig av når på året man begynner og kreves inn sammen med øvrige medlemsbetalinger.

Forsikringspremie er obligatorisk, uavhengig av hvilke forsikringsordninger man måtte ha privat eller i arbeidsforhold og gjelder som beskrevet i pkt. 4 - Obligatorisk forsikring.

Forsikringspremien kreves hovedsakelig inn sammen med øvrige medlemsbetalinger.

Forsikringens omfang: Detaljer omkring judoforsikringen finnes på Judoforbundets hjemmeside www.judo.no under ”Kontoret”. Dersom man skader seg under utøvelse av organisert judo kan man kontakte Judoforbundet og be om å få tilsendt skadeskjema. Klubbsekretær kan være behjelpelig i så måte.

Ang. tannskader nevner vi her at alle norske borgere under 18 år har fri tannbehandling gjennom folketannrøkta. Imidlertid bør man allikevel registrere skaden dersom den kan føre til ”senskader” etter at man er fylt 18. Egenandel ved skade er 1000 kr.

Medlemsbetalinger (12 mndr.); gjeldende satser fra 3. mars 2010:

1. Medlemskontingent:
Enkeltmedlemmer: 400 kr. Familiekontingent 600 kr. (aktive og støttemedlemmer).

2. Treningsavgift:
Treningsavgiften gjelder ut aktivitetsåret (ut juli) etter satser bestemt av Årsmøtet.

a): For de som begynner høsten 2010 er treningsavgiften som følger:
Aktive født 2000 eller senere: 750 kr. Aktive født 1999 eller tidligere: 1300 kr.

b): De som begynner i 2011 før Årsmøtet, betaler treningsavgift forholdsvis etter antall måneder igjen av aktivitetsåret med satser nevnt i 2a) som utgangspunkt. Årsmøtet er som regel i siste halvdel av februar eller første uke i mars.

c): De som begynner i 2011 i tidsrommet mellom Årsmøtet og 1. august betaler treningsavgift forholdsvis etter antall måneder igjen av aktivitetsåret med satser som Årsmøtet 2011 bestemmer som utgangspunkt.

Familierabatt: Ved 2 aktive får begge 10 % rabatt. Ved flere enn 2 utøvere i samme familie betales maks 2,5 ganger treningsavgift.

d): Unntak 1: Voksne nybegynnere, mosjonister (i praksis hovedsakelig foresatte til yngre medlemmer):

Treningsavgift 350 kr. Medlemskontingent, forsikringspremie og forbundskontingent som for øvrige voksne medlemmer.

Unntak 2: Takstene i avsnitt 1 og -2 gjelder ikke for Knøttejudo der avgiftene bestemmes av styret for hvert 12-ukers kurs. Se avsnitt 5. Knøttejudo.

3. Forbundskontingent:
200 kr. (Gjelder alle aktive medlemmer).

4. Obligatorisk forsikring:
Full forsikringspremien er 250 kr., halv premie er 125 kr.
Forsikringen gjelder i utgangspunktet fra det året man fyller 13 år. Se nedenfor for detaljer omkring full eller halv premie.

5. Knøttejudo (4-8 år); pris for deltagere:
Hvert knøttekurs går over 12 uker med 45 min trening pr. gruppe pr. uke:
Enkeltmedlem: 800 kr. Søskenrabatt: 100 kr. i avslag fra andre deltager.
Prisene inkluderer 200 kr. i forbundskontingent, men eventuell judodrakt kommer i tillegg. En nybegynnerdrakt koster 250-350 kr. Judodrakt er ikke obligatorisk på knøttejudo. Styret kan til en viss grad tilpasse alderssammensetningen på hvert kurs.

Hvem skal betale hva i forsikringspremie:

Nye medlemmer, født 1997 eller tidligere, som begynner etter 1. juli 2010 er forpliktet til halv forsikringspremie for resten av inneværende år og full premie for kommende år. Medlemmer født 1998 før 1. juli, vil ved hovedforfall i sept./okt. 2010 bli fakturert full premie for 2011.
Medlemmer født 1998 etter 30. juni, vil ved hovedforfall bli fakturert for halv forsikringspremie for 2011.

Priseksempler ved hovedforfall med bakgrunn i avsnittene 1-4:
Barn på knøttejudo: Se avsnitt. 5.
Barn født etter 1999: Totalt 1350 kr. (400+750+200).
Barn født 1999: Totalt 1900 kr. (400+1300+200).
Aktive født 1998 eller tidligere: Totalt 2150 kr. (400+1300+200+250).

Betalingsrutiner for medlemsbetalinger:

Kort tid etter oppstart etter sommerferien 2010, rundt månedsskiftet sept./okt., vil det bli sendt ut giro som inkluderer alle relevante medlemsbetalinger. På giroen vil muligheter for oppdeling av totalbeløpet være nærmere forklart. For nybegynnere settes forfallsdato eventuelt til etter at vedkommende har hatt mulighet til minimum 3 ”prøvetimer”.

Avsnitt 1 og -2, medlemskontingent og treningsavgift, er medlemsbetalinger som går direkte inn i klubbens drift.

Avsnitt 3 og -4, forbundskontingent og forsikringspremie, videresendes av klubben i sin helhet til Judoforbundet.

 Drakter bestilles gjennom klubben.   Kjøpe brukt drakt?

Til toppen