Hovedside ] [ Nyhetsarkiv ] Historikk ] Trening ] Stevner ] Medlemsinfo ] Styret ] Utdanning ]MEDLEMSINFO
[Tidligere infoer]    [Kjøp og salg av brukt utstyr]    [Trenings-/overtrekksdrakter]    [Medlemspresentasjon]    [Kontingent / priser[ Bli medlem ] [ Nettbutikk ]

 

Innkalling til Årsmøte

Tid: Onsdag 2. mars 2011 kl. 18.00.

Sted: Møterom-NAV Arbeid, Gjensidigegården, Levanger.

Inngang fra Jernbanegaten, samme inngang som til Ungdomshuset, men opp langs innvendig trapp.

Døren inn til NAV stenges kl. 18.05.

Servering av kaffe/brus og (kanskje) pizza.

SAKSLISTE

1.   Åpning av Årsmøtet 2011.

2.   Godkjenne stemmeberettigede. Se kommentarer nedenfor.

3.   Godkjenne innkalling.

4.   Valg av møteleder og referent.

5.   Valg av to til å underskrive protokoll.

6.   Årsberetning for 2010.

7.   Regnskap 2010.

8.   Fastsette kontingent/treningsavg.

9.   Innkomne saker. Se kommentarer nedenfor.

10. Budsjett 2011:

11. Valg. Se kommentarer nedenfor.

 

Til orientering: De ovenfornevnte saker er de eneste aktuelle saker for Årsmøtet, bl.a. hører ”Eventuelt” ikke

I saklisten for et årsmøte.

Ref. sak 2: Foresatte til barne-/ungdomsmedlemmer i LJK som stiller på Årsmøtet vil ha stemmerett på møtet.

Ref. sak 9: Innkomne Årsmøtesaker må være styret i hende senest en uke før Årsmøtet (senest 23. feb.-2011).

Saker som kommer kun muntlig eller for sent kan bli forkastet uten nærmere diskusjon.

Leveres skriftlig til Leder Alf B. Rostad, eventuelt på mail til alf.birger.rostad@nav.no med kopi til judoalf@gmail.com og/eller til sekretær Johnny Lund (joh-lu@online.no). Leveres enten personlig, f.eks. på trening, eller via e-post.

Innkomne saker kan alternativt sendes med ”Posten” til LJK, boks 229, 7601 Levanger.  

Ref. sak 11:
Følgende er på valg for 1 år på Årsmøtet 2. mars 2011: Alf B. Rostad (leder), Jørgen E. Hansen og Ingebjørg Holbø. De 2 sistnevnte er henholdsvis aktives representant til styret og varamedlem for aktives repr. Begge velges av de aktive utøverne.

Følgende er på valg for 2 år på Årsmøtet 2. mars 2011: Snorre Johansen (nestleder), Johnny Lund (sekretær), Anne Brit A. Reitan (Styremedl. 1), Eirik Lein Strand (Styremedl. 3), Gunnar Reitan (1. vararepr.), Torbjørn Eliasson (2. revisor), Thor Holbø (valgkomiteen).

 

Det ble for en tid siden sendt generell info til de som er på valg om at de innen en bestemt dato måtte gi beskjed til valgkomiteens leder, Thor Holbø, hvis de ikke ønsker gjenvalg. Holbø har ikke mottatt noen slik melding, så det må antas at alle er villige til å ta en ny periode. Men det er selvfølgelig mulig å foreslå andre til styret en de nevnte. Kontakt i så fall leder i valgkomiteen, Thor Holbø, tlf. 916 13 505, e-postadr. thor@ntebb.no.

 

De aktives styrerepresentant (Jørgen Endresen Hansen) og vararepresentant (Ingebjørg Holbø) velges for ett år om gangen av de aktive på en trening like før Årsmøtet.

 

PS: Årsmøtene er som regel unnagjort på en times tid, avhengig av om det er saker som tar lengre tid enn vanlig.

 

Velkommen til Årsmøtet i Levanger Judoklubb.

Johnny Lund (sekretær)

Skåringstavle og tidtakersystem

Scoreboard 2011 (last ned programmet her)
 - passord for oppstart er go
 
- når programmet har kommet opp på skjermen, flytter du muspekeren nederst i skjermbildet og velger feltet under ready helt ute til høyre


 

                               
Til toppen