Hovedside ] [ Nyhetsarkiv ] Historikk ] Trening ] Stevner ] Medlemsinfo ] Styret ] Utdanning ]
Styremøter:
10.2.
3.3.
7.4.
5.5.
9.6.

Alle møtene er
på onsdager, starter kl 18.00
og møtelokale er Aetat

STYRET
Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                           Org.nr.: 984188692
Postboks 229
7601 Levanger

LEDER NESTLEDER
Alf Birger Rostad Snorre Johansen
Tlf  74014100(a)
91309651(m)
74083096(p)
95077326(m)
judoalf@gmail.com snorre.johansen@ntebb.no
Kasserer Sekretær
Per Gunnar Svendsen Johnny Lund
48009491(m) 74081704(p)
95156258(m)
per.gunnar.svendsen@ntebb.no joh-lu@online.no
Styremedlem 1 Styremedlem 2
Anne Brit Reitan Jørgen Endresen Hansen
95280746(m) 92629178(m)

anne.brit.aunemo.reitan

@levanger.kommune.no
ihanzen@live.no 

Styremedlem 3

Eirik Lein Strand

41923273

tori-uke@hotmail.com

Styremedlem 4

Jørn M. Hansen

74096240/90779120

jorn.magne.hansen@ntebb.no

Styremedlem 5 Lars E. Bjørås 74085988/92286141 lars-erik@bjoras.no

Vararepr. 1

Gunnar Reitan

95224510

reitan@bygginvest.no

Vararepr. 2

Ingebjørg Holbø

95905758

ingebjorg@ntebb.no

Materialforv.

Lars E. Bjørås

74085988/92286141

lars-erik@bjoras.no

Revisor

Torbjørn Eliasson

74080081/74098000

teliasso@start.no

Revisor

Terje Venseth

74082197/74085500

venseth@online.no

Valgkomite

Tor Holbø

74072095–91613505

thor@ntebb.no

Valgkomite

Tore Brenne

 99580130

torebrenne@hotmail.com

Til toppen

konto
kontonr
kontonummer
adresse
giro
bank